وصله تسکین درد

  • Knee pain relief patch-Functional Plaster Solution

    وصله درد زانو-محلول گچ کاربردی

    فرمول منحصر به فرد ، اضافه کردن پودر سرامیک مادون قرمز ، مناسب برای مهره های گردن رحم ، پری آرتریت شانه ، فشار عضلات کمر ، درمان کمکی درد مفصل زانو.

  • WILD+ Pain Relief Patch

    پچ ضد درد WILD+

    فرمول منحصر به فرد ، اضافه کردن پودر سرامیک مادون قرمز ، مناسب برای مهره های گردن رحم ، پری آرتریت شانه ، فشار عضلات کمر ، درمان کمکی درد مفصل زانو.